เกณฑ์พิจารณารายได้การทำบัตรคนจนรอบใหม่เข้มข้นกว่าเดิมกันจนไม่จริงกระเด็นออก

เป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากกับข่าวสารอัพเดทบัตรคนจนล่าสุดต้อนรับปี 2565 หรือ 2022 ในเรื่องการพิจารณาปัจจัยด้านรายได้อย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันคนจนไม่จริงกระเด็นหลุดโครงการ โดยเกณฑ์รายของผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะนำมาพิจารณานี้จะต้องมีรายได้รวมต่อปีคนละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งปัจจัยรายได้ที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัดว่าจะสามารถทำบัตรคนจนรอบใหม่ได้หรือไม่ได้นั้นจะยึดจากรายได้โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ด้านคือรายได้ส่วนบุคคลและรายได้ของครอบครัว กล่าวคือเมื่อนำรายได้ของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ต่อคนมาหารกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวแล้วปรากฎว่ารายได้ต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทและรายได้รวมของครอบครัวก็ไม่เกิน 100,000 บาทด้วย ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะสามารถสมัครทำบัตรคนจนรอบใหม่ได้ แต่หากบุคคลนั้นมีรายได้เกิน 100,000 บาทแต่สมาชิกในครอบครัวท่านอื่นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทผู้ที่มีรายได้ต่อปีเกิน 100,000 บาทก็จะไม่สามารถทำบัตรคนจนรอบใหม่ด้ ทั้งนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นที่จะถูกพิจารณา เช่น จะต้องไม่มีเงินฝาก สลากรัฐบาล พันธบัตรหรือทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นตัวเงินได้อย่างคล่องตัว

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ใครมีสิทธิสมัครได้บ้าง?

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้นั้นยังคงใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของคุณสมบัติตามเดิมซึ่งก็คือ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปและมีเกณฑ์รายได้ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในก่อนหน้านี้ ซึ่งก็คือรายได้ต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนรอบเก่าอยู่แล้วหรือเป็นผู้ที่ต้องการทำบัตรคนจนรายใหม่ หากยังคงต้องการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่ ผู้ถือบัตรคนจนรอบทั้งรอบเก่าและผู้สมัครหน้าใหม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาข้างต้นในการสมัคร

รายละเอียดมาตรการเยียวยาผ่านบัตรคนจนรอบใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้าง

คงต้องแจ้งก่อนว่ารายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรคนจนรอบใหม่ ยังคงไม่ได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนมากนัก เพราะทางคณะรัฐบาลยังคงต้องทราบถึงจำนวนตัวเลขของผู้สมัครทั้งหมดก่อน เพื่อที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือได้อย่างลงตัว และครอบคลุมกับผู้ถือบัตรคนจนรอบใหม่ทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทำอย่างไรและเริ่มลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่วันไหน

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่ปี 2565 สามารถเปิดให้ทำการลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยใช้ธนาคารจากภาครัฐได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธ.ก.ส เป็นจุดสาขารับลงทะเบียน โดยต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมแบบฟอร์มในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่ประกอบกับเอกสารแสดงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีไว้ครอบครอง สำหรับวันที่เปิดให้ลงทำบัตรคนจนล่าสุดหรือรอบใหม่นี้จะอยู่ในช่วงต้นปี 2565 หรือ 2022