รัฐบาลแจกของขวัญรับปีใหม่อนุมัติแล้วกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช้ได้ 2565/2022 

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือได้ว่าเป็นโครงการที่ได้มีผลตอบรับเป็นอย่างดี ในแง่ของการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยรัฐบาลจะทำการมอบเงินในการดำรงชีพเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญในหลายด้านทำให้ประชาชดลดภาระลงในส่วนนี้ จนล่าสุดช่วงปีใหม่ 2565 ใกล้เข้ามารัฐบาลได้เคาะแล้วกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ บัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อทบทวนสิทธิ์พร้อมทั้งรายชื่อของผู้ที่ตกหล่น โดยคาดว่ารอบนี้จะเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้อย่างตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเก็บตกทั้งกลุ่มผู้ถือทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ณ ปัจจุบัน และรอบใหม่สำหรับปี 2565 ที่จะมาถึง โดยผู้ถือบัตรทุกท่านทั้งใหม่และเก่าจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะถึงนี้ทั้งหมดเพื่อทำการคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนจริงตามเงื่อนไขใหม่อีกด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของการสมัครที่อาจมีการนำปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาพิจารณาเพิ่มเติม โดยการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับปี 2565 หรือปี 2022 จำเป็นที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้แก่ 

  1. มีการพิจารณารายได้รวมต่อครอบครัวเป็นหลัก โดยต้องมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาท (ซึ่งจากเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ที่เปิดให้บริการมีการพิจารณารายได้เป็นรายบุคคลเท่านั้น)
  2. มีการพิจารณาองค์ประกอบในด้านทรัพย์สินเป็นหลัก เช่น ที่ดิน รถหรือยานพาหนะ จำนวนเงินฝากในบัญชีธนาคารและอื่น ๆ ที่สามารถนำมาพิจารณาในแง่ของตัวเงินได้
  3. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อยึดถือเกณฑ์การพิจารณาครั้งใหม่เป็นหลัก
  4. เปิดโอกาสให้สามารถเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ที่จุดให้บริการผ่านธนาคารรัฐบาลแทนที่การเปิดโอกาสให้สามารถลงทะเบียนได้แค่ผ่านช่องทางออนไลน์

รวมถาม-ตอบคลายข้อสงสัยกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

Q : ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนได้ที่ไหน?
A : การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้รอบใหม่สามารถลงทะเบียนได้ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส.
Q : ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องใช้เอกสารสำคัญอะไรบ้าง?
A : เอกสารสำคัญที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว 

Q : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้ได้ในวันไหน?

A : สำหรับวันที่ในการเริ่มใช้งานหรือวันที่ในการโอนเงินผ่านแอพเป๋าตังค์นั้น จำเป็นที่ต้องได้รับการหารือจากทางรัฐบาลอีกครั้งถึงวันที่ชัดเจนในการเริ่มโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการลงทะเบียนเท่านั้น