ลงทะเบียนคนจน (บัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุด) รับปี 2565 มีอะไรมาใหม่บ้างเช็คด่วน!

บัตรคนจนหรือที่เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กลายเป็นอีกหนึ่งโครงการรัฐบาลช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนต่อผู้ที่เดือดร้อนด้านการเงิน การถือบัตรคนจนจึงเปรียบเสมือนการรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลนั่นเอง ล่าสุดรัฐบาลพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565 หรือ 2022 เปิดโอกาสให้สามารถลงทะเบียนคนจนได้แล้ววันนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขของผู้ที่สมควรได้รับสิทธิมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเก็บตกผู้ที่ยังตกหล่นจากการลงทะเบียนคนจนครั้งก่อนในรอบปี 2564 โดยการลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบนี้จะมีการพิจารณาคุณสมบัติคสามเหมาะของผู้สมัครบัตรคนจนบัตรประชารัฐรอบใหม่เพิ่มเติม โดยจะมีการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของรายได้ต่อครอบครัว และทรัพย์สินที่ครอบครอง มาพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย และสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนทั้งในรอบเก่าหรือรอบล่าสุดและรวมถึงผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนจนและต้องการจะได้รับสิทธิ จำเป็นที่จะต้องยื่นขอลงเบียนใหม่ทั้งหมดเพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมออกไปและเปิดรับผู้ที่เดือดร้อนจริงเข้ามารับความช่วยเหลือแทน 

วิเคราะห์แนวโน้มประโยชน์ที่อาจได้รับจากการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่

หากพิจารณาในแง่ของสิทธิประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบที่ผ่านๆมาแล้ว อาจคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ อาจมุ่งเน้นไปที่ด้านของการเสริมสร้างอาชีพให้ก่อให้เกิดรายได้เป็นหลัก เพราะจากผลกระทบของช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ล้วนทิ้งบาดแผลและความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ดังนั้นการช่วยเหลือลงทะเบียนคนจนโดยการแจกเงินช่วยเหลือเหมือนที่ผ่านมา อาจเป็นเพียงแค่การบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้การออกมาตรการให้สอดคล้องกับบัตรคนจนลงทะเบียนในรอบใหม่จึงอาจมุ่งในเรื่องของการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และบัตรคนจนล่าสุด 500 สนับสนุนในเชิงขับเคลื่อนเศรฐกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนคนจนรอบใหม่สามารถกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งในช่วงตลอดทั้งปี 2565 หรือ 2022 ที่กำลังจะมาถึง

ทวนสิทธิประโยชน์ของการลงทะเบียนคนจนรอบล่าสุดได้อะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนจนและครอบครองบัตรคนจนมาก่อนแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 

  • รับเงินช่วยเหลือในการจับจ่ายซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ (หรือร้าค้าประชารัฐ) จำนวน 200-300 บาท/เดือน โดยจำแนกตามคุณสมบัติในด้านรายได้เป็นหลัก
  • ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนและครอบครองบัตรยังได้รับเงินในการซื้อสินค้าและบริการจำนวน 500 บาท/เดือน
  • รับเงินส่วนลดในการซื้อก๊าซประกอบอาหารหรือก๊าซหุงต้มจำนวน 45 บาทต่อจำนวน 3 เดือน
  • นอกจากนี้แล้วยังได้ค่าเดินทางกับรถโดยสารที่เข้าร่วมกับโครงการ 500 บาท/เดือน

ดังนั้นการเปิดให้ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่นี้จะเป็นการต่อยอดรูปแบบความช่วยเหลือรูปแบบเดิมไปยังผู้ที่เดือดร้อนตรง แต่จะมุ่งเน้นในการขยายความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงตรงกลุ่มกับผู้ที่คุณสมบัติตามเกณฑ์มากกว่าเดิม โดยคาดว่าจะมียอดผุ้ที่มาทำการสมัครลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในปี 2565 สูงถึง 15 ล้านคน

ลงทะเบียนคนจนได้ช่องทางไหนบ้างและเมื่อไหร่? 

ลงทะเบียนคนจนในรอบใหม่นี้จะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางธนาคารของภาครัฐได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นหลักและปัจจุบันยังไม่เปิดให้สามารถลงทะเบียนคนจนออนไลน์กรุงไทยหรือกับธนาคารอื่น ๆ ได้ง่ายๆ เหมือนทํา atm ใหม่ เนื่องจากต้องรอประกาศจากทางกระทรวงการคลังถึงวันที่ในการลงทะเบียนคนจนอย่างชัดเจนอีกครั้ง