ธ.ออมสินสินเชื่อบ้าน
ธ.ออมสินสินเชื่อบ้าน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแถมผ่อนสบายๆ

อายุ - ระหว่าง 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ธ.ออมสินสินเชื่อบ้าน เทคนิควิเคราะห์เกณฑ์พิจารณาธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านให้อนุมัติง่าย

ต้องการธ.ออมสินสินเชื่อบ้าน จะมีแนวทางดูหลักเกณฑ์พิจารณาธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านให้อนุมัติง่าย ไปดูกันเลย

ธ.ออมสินสินเชื่อบ้าน 2 แบบ

  • สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

เป็นรูปแบที่ให้สมัครสินเชื่อบ้านออมสินโดยการนำที่อยู่อาศัยมาค้ำเป็นหลักประกันเพื่อขอกู้เงิน โดยวิธีการนี้จะทำให้ได้วงเงินจากธ.ออมสินสินเชื่อบ้านได้สูง และอนุมัติได้ไวกว่ารูปแบบสินเชื่อบุคคล เพราะธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านจะยึดเอาราคาวงเงินจากหลักประกันเป็นสำคัญนั้นเอง โดยวงเงินสูงสุดจะอยู่ที่ 10 ล้านบาทต่อราย

  • สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อบ้านธ.ออมสินเพื่อคนที่ต้องการซื้อบ้านใหม่ เพื่อซื้อที่ดินปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อบ้านในโครงการ หรือการขอสินเชื่อเพื่อใช้ตกแต่งเติมที่อยู่อาศัย 

ธ.ออมสินสินเชื่อบ้านกับคุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี

สินเชื่อบ้านออมสิน 2566 เป็นสิ่งที่หลายคน ๆ ที่ชะลอตัวไม่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ยังคงจับตามอง โดยที่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้ดีเลยก็คือ คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อบ้านออมสินนั้นเอง ซึ่งธ.ออมสินสินเชื่อบ้านได้วางแนวทางการประเมินหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นที่สำคัญคือ จะต้องซื้อรูปแบบเคหะได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแล้ว และดำเนินผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 70 ปีเท่านั้น จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนมั่นคงเพียงพอที่จะผ่อนชำระและกู้เงินเพื่อไปใช้ประโยชน์ สามารถเป็นรูปแบบกู้ร่วมสินเชื่อบ้านธ.ออมสินได้ด้วยเช่นกัน โดยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย

ธ.ออมสินสินเชื่อบ้านเกณฑ์พิจารณาให้อนุมัติง่าย

ธ.ออมสินสินเชื่อบ้านถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อบ้านเหมือน ๆ กับธนาคารอื่นทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าหลายคนมีปัญหากับเกณฑ์พิจารณาของธนาคารฯ อาจจะพบว่าทำไมผ่านยาก หรือจะมีวิธีการอนุมัติง่ายยังไงได้บ้าง 

  • ธ.ออมสินสินเชื่อบ้านพิจารณาความสามารถจริงของผู้สมัคร โดยดูจากฐานเงินเดือนรายได้ และตารางการผ่อนชำระ โดยจะมีการคํานวณสินเชื่อบ้านออมสินบ้านออกมา 
  • ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นให้เรียบร้อยเสียก่อน ค่อนไปประเด็นเรื่องความสามารถผ่อนชำระจริง
  • ผู้สมัครสินเชื่อบ้านออมสินจะต้องพิสูจน์ความสามารถผ่อนชำระ โดยหากมีหนี้อยู่จะต้องแบ่งสัดส่วนหนี้ให้ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่ามีเงินเหลือมากพอจะผ่อนชำระต่อเดือนได้จริง
  • สินเชื่อบ้านออมสิน 2566 ยังคงมีการพิจารณาเรื่องบูโรอยู่ แต่หากคุณเคยคิดบูโรก็ไม่ต้องตกใจไป สามารถโปะปิดหนี้ไปได้ ไม่มีปัญหา 
  • ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านที่ต้องการเอาบ้านมาค้ำประกันขอสินเชื่อ จะต้องยึดหลักประกันเป็นสำคัญก่อนเรื่องวงเงินที่ต้องการ เพราะการดูหลักประกันจะต้องดูทำเลที่ตั้งเพื่อประเมินหลักทรัพย์ และอาจจะไม่ได้เต็ม 100% เพราะการให้วงเงินได้ จะเป็นเรื่องความสามารถผ่อนชำระสินเชื่อบ้านธ.ออมสินอีกที

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2566
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 สมัครได้แล้ววันนี้

อายุ - ไม่กำหนด

กำหนดเงินเดือน - ไม่เกิน 25,000 บาท

จำนวนเงินสูงสุด - ไม่กำหนด

สินเชื่อประชาชนสุขใจ
ลงทะเบียนสินเชื่อประชาชนสุขใจจากออมสิน 2022

อายุ - 20 ปีขึ้นไป

กำหนดเงินเดือน - 9,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 2 แสนบาท