ธนาคารอิสลามสินเชื่อ
ธนาคารอิสลามสินเชื่อ บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสมัครเลย

อายุ - ระหว่าง 20-70 ปี

กำหนดเงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 5 ล้านบาท

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ 2024 กับสินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือทุกช่วงวัย

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ จัดสินเชื่อที่ช่วยเหลือทุกเพศทุกวัย ให้กับผู้ที่ต้องการสมัครหรือขอสินเชื่อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดธุรกิจต่างๆ เสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน มีให้เลือกมากมาย ตามความเหมาะสมที่ผู้ขอสินเชื่อ สามารถเลือกได้ตามใจชอบ หลายคนอาจยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับสินเชื่อธนาคารอิสลามมากนัก อาจมีความกังวลว่า สินเชื่อธนาคารอิสลามอนุมัติยากไหม ทุกอย่างในการอนุมัติขอสินเชื่อธนาคารอิสลาม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อทั้งสิ้น 

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ 2567 ให้บริการสินเชื่ออะไรบ้าง 

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ กับสินเชื่อ กยศ. ให้กับวัยเรียน

นอกจากนี้ธนาคารอิสลามสินเชื่อยังมีเงินกู้เงินธนาคารอิสลาม กยศ. ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในเรื่องของทุนการศึกษา ที่ต้องการกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการกู้เงินธนาคารอิสลาม เพื่อการศึกษา จะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามสินเชื่อ เพื่อรับเงินโอนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. โดยมีให้กู้ยืมหรือให้โอกาสในการศึกษาจำนวน 4 ลักษณะ ได้แก่ 

  1. สินเชื่อธนาคารอิสลามสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้น้อย หรือที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 ต่อปี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี และต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปี
  2. สินเชื่อธนาคารอิสลามสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่กำลังเป็นวิชาที่มีความต้องการสูง หรือเป็นวิชามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นหลัก  โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% หรือ 0.75% ต่อปี
  3. ธนาคารอิสลามสินเชื่อสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ต้องการบุคลากรสูงหรือกำลังขาดแคลน ในระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี อายุจะต้องไม่เกิน 30 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% หรือ 0.75% ต่อปี
  4. สินเชื่อธนาคารอิสลามสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาโท และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยจากการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยให้มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% หรือ 0.5% ต่อปี

สำหรับขั้นตอนการขอสินเชื่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ยื่นความประสงค์หรือลงทะเบียนเพื่อรับรหัสสำหรับการเข้าใช้งานบนแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ระบบตรวจสอบคำขอกู้ยืม จึงจะสามารถทำสัญญากู้เงินธนาคารอิสลามได้ และสำหรับผู้ที่กู้กองทุนเพื่อการศึกษาของธนาคารอิสลามสินเชื่อ อย่าลืมรายงานสถานภาพเมื่อมีการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ เพื่อยืนยันสถานภาพการศึกษา ว่าผู้กู้กำลังอยู่ในสถานภาพว่า กำลังศึกษาอยู่ 

 ธนาคารอิสลามสินเชื่อ กับขั้นตอนการชำระหนี้ กยศ. 

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำการกู้เงินธนาคารอิสลาม ผ่านระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถชำระหนี้ได้ผ่านระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect โดยจะต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1% ต่อปี โดยสามารถชำระหนี้งวดแรกได้ ภายในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม หลังจากครบระยะปลอดหนี้  หากผู้กู้ผิดนัดชำระ จะทำให้มีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมในการผิดชำระหนี้

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ กับระยะปลอดหนี้คืออะไร และสินเชื่อธนาคารอิสลามอนุมัติยากไหม เช็คได้อย่างไร

สำหรับการขอสินเชื่อสำหรับเรื่องการศึกษานั้นจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก และระยะปลอดหนี้ของธนาคารอิสลามสินเชื่อ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของกู้เงินธนาคารอิสลาม สามารถนับได้โดยนับหลักจากผู้กู้จบการศึกษาในปีนั้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้กู้จบปีการศึกษาที่กลางปี 2567 ผู้กู้จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ถึงกลางปี 2567 ถึงจะเริ่มชำระหนี้ให้กับสินเชื่อธนาคารอิสลามในงวดแรกได้

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ กับวิธีการเช็คยอดหนี้ค้างชำระกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

สามารถตรวจยอดหนี้ที่ต้องชำระได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ สามารถดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์ ของสาขาธนาคารอิสลามสินเชื่อ หากผู้กู้เช็คด้วยตัวเองที่สาขาธนาคารจะได้ยอดหนี้ค้างชำระที่แม่นยำที่สุด เนื่องจากทางธนาคารจะแจ้งยอดค้างชำระที่เป็นปัจจุบัน ป้องกันการชำระยอดแล้ว แต่ยังค้างดอกเบี้ยอยู่ อาจจะให้นักเรียนหรือนักศึกษาไม่เข้าใจกับยอดดอกเบี้ยที่ยังค้างชำระได้

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ กับ สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับวัยทำงาน

นอกจากมีสินเชื่อธนาคารอิสลาม ที่เพิ่มความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้ว ทางธนาคารอิสลามสินเชื่อ ยังมีสินเชื่อสำหรับวัยทำงานที่น่าสนใจอีกด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้กู้ที่จบการศึกษาและกำลังอยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วได้ตัดสินใจ ธนาคารอิสลามสินเชื่อ 2567 สำหรับผู้ต้องการขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่อง หรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยทางธนาคารอิสลามสินเชื่อ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดอยู่ที่ 5 ล้านบาท 

จำเป็นต้องใช้หลักประกันที่เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านหรืออาคารพาณิชย์ มีค่าธรรมเนียมสำหรับทำสัญญาร้อยละ 0.05% ของยอดวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท มีระยะเวลาผ่อนชำระให้ที่ 3-15 ปี คุณสมบัติของที่ผู้ต้องการสมัคร ธนาคารอิสลามสินเชื่อ จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ประจำอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน อายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน

สรุปได้ว่า ธนาคารอิสลามสินเชื่อ กับการกู้เงินธนาคารอิสลามที่หลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามไปนั้น ยังมีสินเชื่อที่ให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือสินเชื่ออื่นๆที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้กู้วัยทำงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นสินเชื่อธนาคารอิสลาม 2024 ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมีลูกหลานที่กำลังเล่าเรียนหรือศึกษาอยู่ในเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ หากผู้กู้ยังมีข้อสงสัยอื่น ๆ หรือต้องการสอบถามเรื่องการอนุมัติสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ธนาคารอิสลามสินเชื่อ 1302

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ
สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพรับวงเงินสูงสุด

อายุ - ระหว่าง 20-59 ปี

กำหนดเงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

สินเชื่อบ้านกรุงศรี
สินเชื่อบ้านกรุงศรียื่นกู้อย่างไรให้ผ่านพร้อมเช็คจุดเด่น

อายุ - ระหว่าง 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์