สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ
สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระกี่วันอนุมัติ?

อายุ - 20 ปีขึ้นไป

กำหนดเงินเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ 2567 ได้จริงหรือไม่

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีการให้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นการให้บริการด้านการเงินครบวงจร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านของเงินฝาก สินเชื่อ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ธนาคารออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ในกรณีที่เกิดประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการช่วยลดอัตราดอกเบี้ย ปล่อยสินเชื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 และยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของสินเชื่อกรณีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระจะเน้นให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนั้นได้มีแหล่งเงินทุนไปต่อยอดอาชีพที่กำลังทำอยู่เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนั้นสามารถเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้ที่ธนาคารทุกสาขา เพราะสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระต้องมีการใช้เอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นว่าได้ประกอบอาชีพอิสระจริงหรือไม่ เพราะว่ากากู้เงินอาชีพอิสระนั้นยากกว่าอาชีพทีมีรายได้ประจำหรืออาชีพที่มีฐานรายได้ที่แน่นอน เนื่องสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ ไม่ต้องใช้คนค้ำและสามารถยื่นขอสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท

ขอสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยหรือสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ นั้นไม่ยากอย่างที่คิด เพียงอันดับแรกต้องมีรายได้ของผู้กู้ต้องมี 30,000 บาท อันดับที่สอง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ส่วนอัตราดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่ 20-25% ต่อปี และระยะเวลาในการผ่อนชำระ อยู่ที่ 12-60 งวด โดยสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ จะปล่อยให้บุคคลที่มีอาชีพอิสระได้ขอสินเชื่อแล้วยังปล่อยวงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท

สิ่งที่อย่างรู้ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2567 นี้ 

สำหรับผู้ต้องการขอสินเชื่อหรือกู้เงินของธนาคารต่างๆ ล้วนแล้วข้อแตกต่างไม่เหมือนกัน ในส่วนของธนาคารกรุงไทยที่มีการให้บริการหลากหลายสินเชื่อ ซึ่งท่านที่ต้องการทราบรายะเอียดของสินเชื่อ ท่านสามารถเข้าระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย ในการเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ธนาคารกรุงไทยจึงได้นำระบบออนไลน์ในรูปแบบ การถอนเงิน การจ่ายเงิน การโอนเงิน เป็นต้น ซึ่งหากสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 ได้มีการตั้งเป้าหมายในเรื่องการปล่อยสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระกันมากขึ้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในปี2567 ทำให้จำนวนผู้ประกอบอาชีพอิสระเยอะมากขึ้นจากการไม่ได้ออกไปทำงาน ซึ่งส่งผลให้ในปี2567 ธนาคารกรุงไทยยังตั้งเป้าหมายว่าสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ 2567 จะได้คงอยู่และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ 2567 ยังมีความจำเป็นและมีแนวโน้มว่าธนาคารกรุงไทยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ต่อไป

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อรถจักรยานยนต์กรุงศรี
สินเชื่อรถจักรยานยนต์กรุงศรีอนุมัติง่ายไหม? เช็คเลย!

อายุ - ระหว่าง 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนด

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ธอส สินเชื่อบ้าน
ลงทะเบียน ธอส สินเชื่อบ้านวงเงินอนุมัติสูงดอกเบี้ยต่ำ

อายุ - 20 ปีขึ้นไป

กำหนดเงินเดือน - ไม่เกิน 35,000 บาท

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 3 ล้านบาท