สินเชื่อไทยเครดิต
ขอสินเชื่อไทยเครดิตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 2022

อายุ - ระหว่าง 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 2 ล้านบาท

ข้อดีต่าง ๆ ของสินเชื่อไทยเครดิต และธนาคารไทยเครดิตเช็คบูโรไหม 2023

สินเชื่อไทยเครดิต หรือธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ซึ่งให้บริการสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต pantip ได้อย่างหลากหลาย ทำให้เป็นอีกธนาคารที่มีสินเชื่อที่น่าสนใจ และส่วนมากก็จะเป็นไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายซึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้สามารถจะขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ ถึงแม้จะไม่มีเอกสารการจดทะเบียนการค้า ก็สามารถจะสมัครสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าธนาคารไทยเครดิตเช็คบูโรไหม โดยจะไปดูกันว่าธนาคารไทยเครดิตมีบริการสินเชื่ออะไรกันบ้าง

สินเชื่อไทยเครดิต กับเงื่อนไขของการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตต่าง ๆ 2023

สินเชื่อไทยเครดิต กับสินเชื่อไมโคร พลัส 

จะเป็นไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายในแบบที่ไม่ต้องมีหลักประกัน แต่สำหรับสินเชื่อไทยเครดิตตัวนี้จะเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลที่จะต้องมีการจดทะเบียนการค้า ซึ่งจะต้องเปิดกิจการมาแล้ว 2 ปี เพื่อที่จะให้เป็นวงเงินไทยเครดิตสินเชื่อเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องภายในธุรกิจให้ยังคงดำเนินต่อไปได้ และยังมีการจ้างงานได้ไม่มีการเลิกจ้าง

โดยจะให้วงเงินสินเชื่อไทยเครดิตตัวนี้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี โดยจะคิดแบบลดต้นลดดอก และมีระยะเวลาการผ่อนชำระภายใน 1 ปีซึ่งจะมีการต่ออายุสัญญาเงินกู้ปีต่อปี และการเบิกถอนเงินเริ่มต้นที่ 1,000 บาทแต่ก็จะเบิกได้ไม่เกินวงเงินสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตที่ได้รับการอนุมัติ

สินเชื่อไทยเครดิต กับสินเชื่อส่วนบุคคล

จะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ที่จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ ซึ่งจะต้องมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะเป็นสินเชื่อไทยเครดิตที่ผู้กู้จะสามารถนะวงเงินนี้ไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้หนี้บัตรเครดิต หรือเรียกว่าเป็นการรวมหนี้ก็ได้ รวมไปถึงการนำไปใช้เสริมสภาพคล่องต่าง ๆ ซึ่งไทยเครดิตสินเชื่อจะให้วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท และจะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ 3 เดือนแรก อยู่ที่ 9.99% และสำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยปกติจะอยู่ที่ไม่เกิน 18.99%ต่อปี สำหรับในการจ่ายคืนได้ขั้นต่ำที่ 3% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท

สินเชื่อไทยเครดิต กับไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

หรือจะเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าจะกู้เงินไทยเครดิตได้ง่าย ๆ โดยที่จะไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะเป็นสินเชื่อไทยเครดิตที่จะให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 200,000 บาท และจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และผู้กู้ที่นอกจากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้ว จะต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

โดยไม่จำเป็นจะต้องมีใบจดทะเบียนการค้าก็ได้ เพียงจะต้องเปิดกิจการที่มีสถานที่ชัดเจน และตั้งอยู่ในเขตของธนาคารไทยเครดิตไม่เกิน 15 กิโลเมตร และสำหรับไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายจะไม่มีวันครบกำหนดแต่ก็จะมีการต่ออายุไทยเครดิตสินเชื่อให้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการจ่ายชำระเป็นอย่างไร มีการค้าดอกเบี้ยหรือไม่ เป็นต้น

สินเชื่อไทยเครดิต ของธนาคารไทยเครดิตเช็คบูโรไหม

สำหรับธนาคารไทยเครดิตเช็คบูโรไหม ต้องบอ่กว่าจะเป็นสินเชื่อไทยเครดิตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าจริง ๆ ซึ่งจะไม่มีการเช็คประวัติเครดิต และไทยเครดิตกี่วันอนุมัติ ซึ่งหากเป็นไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเร็วที่สุดไม่เกิน 3 วัน ซึ่งกรณีที่ช้าไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาจากเรื่องเอกสารที่ยื่นสมัครไปไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอีก 

และจะมีความแตกต่างจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ มักจะมีระยะเวลาการพิจารณาภายในเวลา 15 วันทำการ หรือบางครั้งก็อาจจะยืดเยื้อนานไปเป็น 30 วันเลยก็ได้ ดังนั้นสินเชื่อไทยเครดิตก็น่าจะเป็นการให้บริการวงเงินที่อนุมัติได้ง่ายกว่า และได้รับเงินสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต pantip ได้รวดเร็วกว่า

สินเชื่อไทยเครดิต มีข้อดีและเหมาะกับใครบ้าง

สำหรับเรื่องการกู้เงินไทยเครดิตจะเหมาะกับทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งพ่อค้าแม่ค้า และพนักงานประจำ รวมไปปถึงเจ้าของธุรกิจ ซึ่งก็จะเป็นสินเชื่อไทยเครดิตที่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และการให้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งเป็นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งสำหรับการกู้เงินไทยเครดิตก็มีช่องทางการขอสินเชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิต หรือจะมีช่องกางการสอบถามข้อมูลให้คลิกไปได้ และอีกช่องทางก็คือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 697 5454

จะเห็นว่าข้อดีของสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า หรือกลุ่มผู้ประกอบการ ของธนาคารไทยเครดิต ถือว่าเป็นวงเงินสินเชื่อไทยเครดิตที่ขึ้นชื่อว่าสมัครง่าย และอนุมัติได้รวดเร็วในระดับหนึ่ง แต่เงื่อนไขที่จะอนุมัติได้จะเหมือนกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งหากเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะมีได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์ แต่ในส่วนธนาคารไทยเครดิตเช็คบูโรไหม ข้อนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าแทบจะไม่ต้องกังวลเลยสำหรับการสมัครสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต

สรุปได้ว่า สินเชื่อไทยเครดิต จะเป็นการขอสินเชื่อที่ลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงง่ายมาก ๆ และมีสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต pantip ที่ออกแบบหลากหลาย มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อ Non-Bank สำหรับไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย หรือจะเป็นไทยเครดิตสินเชื่ออื่น ๆ ก็จะมีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ให้ได้แทบจะทำให้ผู้กู้สมัครได้ง่ายกว่า และได้ประโยชน์สูงสุด

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช
กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช บริการสินเชื่อรถยนต์วงเงินอนุมัติสูง

อายุ - ระหว่าง 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนด

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

สินเชื่อธนาคารธนชาติ
ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารธนชาติวงเงินอนมุัติสูง 2022

อายุ - ระหว่าง 20-59 ปี

กำหนดเงินเดือน - 20,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้