สินเชื่อกรุงศรี
สมัครสินเชื่อกรุงศรีวันนี้รับวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้

อายุ - ระหว่าง 20-59 ปี

กำหนดเงินเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

สารบัญ

สินเชื่อกรุงศรี กับรายละเอียดการสมัคร และการเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงศรีออนไลน์ 2566

สินเชื่อกรุงศรี ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบริการทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิต ซึ่งหากจะกล่าวถึงสินเชื่อธนาคารกรุงศรี จะเป็นวงเงินสินเชื่อที่จะอนุมัติให้กับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อในวงเงินที่จะสามารถให้ได้สูงสุดตามคุณสมบัติของผู้กู้ อย่างเช่นรายละเอียดของการทำงาน ที่พักอาศัย เงินเดือนที่ได้รับประจำต่อเดือน รวมไปถึงภาระหนี้สินต่อเดือนที่ผู้กู้จะต้องมีการจ่ายอยู่อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงแม้กระทั่งคะแนนเครดิต หรือเคยมีการค้างชำระยอดหนี้สินเดิมที่มีอยู่อีกด้วย

สินเชื่อกรุงศรี กับการเตรียมตัวและรายละเอียดก่อนทำการสมัครสินเชื่อบุคคลกรุงศรี

สินเชื่อกรุงศรีจะต้องรู้รายละเอียดของสินเชื่อธนาคารกรุงศรี

น่าจะเป็นเรื่องปกติที่หากจะมีการสมัครหรือขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรี ก็ควรจะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของสินเชื่อกรุงศรีก่อนตัดสินใจที่จะสมัคร เช่น ดอกเบี้ยสินเชื่อคิดแบบลดต้นลดดอกหรือไม่ และคิดเท่าไหร่ต่อปี วงเงินที่จะให้เริ่มต้นที่กี่เท่าของเงินเดือน และให้ระยะเวลาการผ่อนชำระเริ่มต้นที่เท่าไหร่ และสูงสุดได้ไม่เกินกี่เดือน และสิ่งสำคัญนอกเหนือจากความพร้อมในคุณสมบัติของผู้กู้เองแล้ว ยังจะต้องเช็คด้วยว่าต่อเดือนผู้กู้มีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้าง ซึ่งจะใช้ได้กับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกรุงศรีรถยนต์ สินเชื่อบุคคลกรุงศรี

สินเชื่อกรุงศรี กับสินเชื่อบุคคลกรุงศรี

สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อบุคคลกรุงศรีจะเป็นวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ได้กับทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้แก้ปัญหาเรื่องเงิน หรือเพื่อตอบโจทย์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด เทศกาลปีใหม่ รวมไปถึงใช้เพื่อการซ่อมแซมบ้าน ซ่อมรถ เป็นต้น โดยวงเงินสินเชื่อกรุงศรีจะให้คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบพิเศษ และวงเงินสูงสุดที่ 2 ล้านบาท สมัครได้โดยที่จะไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสามารถจะเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

  • พนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงศรีสำหรับ 3 เดือนแรก 9.99% ต่อปี 
  • พนักงานทั่วไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 12 เดือนแรกที่ 10.99% ต่อปี
  • สำหรับเจ้าของกิจการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12 เดือนแรกที่ 12.99% ต่อปี

สินเชื่อกรุงศรี กับรายละเอียดของสินเชื่อเบิกถอนเงินสด

จะเป็นผลิตภัณฑ์ในอีกรูปแบบซึ่งจะสามารถเบิกถอนได้ผ่านบัตร ATM และจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก โดยจะได้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 3 เท่าของเงินเดือน หรือจะได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผ่อนชำระคืนได้ที่ขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่ยังค้างชำระอยู่ สามารถจะเลือกชำระคืนด้วยวิธีหักบัญชีได้ อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อกรุงศรีที่จะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมแรกเข้าและที่แตกต่างจากบัตรเครดิตอีกอย่างก็คือจะไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่จะได้จะไม่เกิน 25% ต่อปี

สินเชื่อกรุงศรี กับคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงศรี

โดยส่วนมากสำหรับการสมัครสินเชื่อกรุงศรีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลกรุงศรีและสินเชื่อกรุงศรีรถยนต์ จะต้องเป็นสินเชื่อกรุงศรีเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่งยังจะต้องมีเอกสารแสดงการรับเงินเดือน หรือรายได้ที่มั่นคง เช่นสลิปเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หากเป็นกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ยังจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท หรือใบจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเจ้าของกิจการควรจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปซึ่งจะแตกต่างจากเงื่อนไขสินเชื่อกรุงศรีเงินเดือน 15,000บาท รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอีกด้วย

สินเชื่อกรุงศรี เมื่อสมัครแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีอนุมัติกี่วัน

สำหรับเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อกรุงศรี ในส่วนของระยะเวลาในการอนุมัติอาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างสินเชื่อบุคคลกรุงศรีกับสินเชื่อกรุงศรีรถยนต์ ซึ่งก็อาจจะอนุมัติได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 วัน หรือช้าที่สุดไม่เกิน 2 สัปดาห์ เรื่องนี้หลาย ๆ สถาบันการเงินต่างก็ให้ความสำคัญ แต่อย่างไรก็จะขึ้นอยู่กับช่องทางการมัครสินเชื่อธนาคารกรุงศรี ไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งแอปพลิเคชัน หรือจะ Walk in เข้าที่ยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงศรีก็ตาม แต่สุดท้ายคุณสมบัติและเอกสารที่ยื่นส่งก็มักจะต้องมีการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไม่ชัดเจน หรือเอกสารหมดอายุ ไม่ครบบ้าง เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะทำให้พิจารณาล่าช้าแล้ว ยังมีผลที่จะทำให้สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีไม่ผ่านด้วยเช่นกัน

สินเชื่อกรุงศรีกับการเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงศรีออนไลน์

เรื่องการเช็คสินเชื่อกรุงศรี ที่สมัครไปแล้วจะผ่าน หรือไม่ผ่านนั้น จริง ๆ แล้วก็มีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงศรีออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือจะเช็คได้ที่คอลเซนเตอร์ของธนาคารกรุงศรี ซึ่งหากเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตกรุงศรีหรือจะเป็นในส่วนของสินเชื่อกรุงศรีอื่น ๆ ของธนาคารก็มักจะมีแอพ Uchoose ซึ่งสามารถจะใช้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้และยังสมารถสมัคสินเชื่อผ่านแอพได้อีกด้วย

สำหรับสินเชื่อกรุงศรี จะเป็นสินเชื่อกรุงศรีเงินเดือน 15,000 บาทที่ลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่ก็สามารถจะสมัครได้ อีกทั้งสินเชื่อกรุงศรี ยังมีช่องทางการสมัครออนไลน์ได้ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ โดยรวมแล้วสินเชื่อธนาคารกรุงศรีมีความหลากหลาย กลุ่มลูกค้าก็มีหลากหลายและมีหลานผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะเลือกมัคเลือกใช้ นอกเหนือจากสินชื่อกรุงศรีก็ยังมีสินเชื่อรถยนต์ หรือบัตรกดเงินสด และผ่อนบัตรผ่อนสินค้า

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อรถจักรยานยนต์กรุงศรี
สินเชื่อรถจักรยานยนต์กรุงศรีอนุมัติง่ายไหม? เช็คเลย!

อายุ - ระหว่าง 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนด

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก
ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกผ่อนสบายๆ ได้เงินเร็ว

อายุ - ระหว่าง 20-65 ปี

กำหนดเงินเดือน - ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

จำนวนเงินสูงสุด - สูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์